Fotbalová akademie Karla Poborského

Slovo úvodem

Karel Poborský, předseda představenstva SK Dynamo České Budějovice
Karel Poborský

Rád se občas v našem tréninkovém centru mládeže podívám, jak se kluci s většími či menšími úspěchy učí fotbalové abecedě a občas si při pohledu na jejich první úspěchy pomyslím: Který z nich si asi za pár let oblékne reprezentační dres? Ani já jsem v jejich věku netušil, co všechno mě v mém fotbalovém životě čeká. Měl jsem ale štěstí, protože lidé kolem mě byli trpěliví, ale také nároční a neústupní. Konečně, stejně jako já. Českobudějovický fotbalový klub SK Dynamo v současnosti disponuje odborně fundovanými trenéry, kteří jsou připraveni být tolerantními, ale i náročnými a neústupnými, jakmile odhalí talent, který stojí za to. Umíme hledat talenty nejen mezi českobudějovickou mládeží, ale jako jediný ligový klub v jižních Čechách se rozhlížíme po celém kraji. Proto se ve spolupráci s energetickou společností E.ON, která své sponzorské aktivity obracela směrem k fotbalové mládeži, zrodila myšlenka Fotbalové akademie Karla Poborského, jakožto instituce, která bude podporovat výchovu a odborný růst mladých fotbalistů ve věku od čtrnácti let až ke kategorii staršího dorostu. Představujeme si, že pod odborným vedením SK Dynama se za pevně stanovených podmínek dostane všemožné podpory a komplexní péče těm nejvýraznějším fotbalovým talentům jižních Čech. Věříme, že cíl zabezpečit co nejlépe a pokud možno všestranně budoucnost nejlepších mladých fotbalistů se nám díky Fotbalové akademii Karla Poborského podaří naplnit a že to bude nejen ku prospěchu našeho klubu. Vždyť reprezentační dres se může ukrývat v nejedné ze skříněk v kabinách tréninkového centra mládeže…

Vizitka Karla Poborského
118 reprezentačních startů
Mistr ligy ČR – 1996 (Slavia), 2003 (Sparta)
Vítěz Portugalského poháru – 1999
Vicemistr Evropy – 1996
Mistr Premier League – 1997

Princip Fotbalové akademie Karla PoborskéhoFotbalová akademie Karla Poborského je nadstavbou „běžného“ zázemí mladých fotbalistů, jejíž kvalitu je možné zajistit nejlépe v centralizované podobě. Aby mohla být nabídnuta možnost být členem Fotbalové akademie Karla Poborského všem potenciálním hráčům jihočeského regionu, jsou do tohoto projektu zakomponovány jednotlivé regionální fotbalové kluby.
 

1) Mladé hráče z regionu vybírají profesionální hledači talentů SK Dynamo ČB. Po prokázání patřičných
sportovních kvalit se tito hráči mohou stát kmenovými hráči SK Dynamo ČB. Za tento přestup získává „mateřský“ regionální klub stanovenou platbu.

2) Po prokázání dobrých studijních výsledků a na základě doporučení vedení Fotbalové akademie Karla Poborského, resp. následným schválením vedením klubu SK Dynamo ČB jsou vybraní hráči od 14 let přijati do akademie.

3a) Do dovršení věku 19 let mají hráči možnost uplatnit se v profesionálním fotbale SK Dynamo ČB „A“. V tomto případě je „mateřským“ regionálním klubům opět vyplacena platba dle standardních pravidel. Toto platí i v případě následného přestupu do jiného klubu. Fotbalová akademie Karla Poborského tak přispívá k výrazně vyššímu ocenění hráčů původních regionálních klubů.

3b) V případě nenavázání další spolupráce s SK Dynamo ČB se hráč může vrátit do svého „mateřského“ regionálního klubu, který takto získává hráče zhodnoceného Fotbalovou akademií Karla Poborského.


Zázemí Fotbalové akademie Karla Poborského

Fotbalová akademie Karla Poborského využívá pro svoji činnost zázemí SCM Složiště, tedy areálu, který svými parametry splňuje veškeré podmínky pro přípravu mladých fotbalových talentů. Zázemí SCM Složiště bude v následujících letech rozšířeno a doplněno o další objekty (internát, další šatny, zázemí pro taktickou přípravu). Více o SCM Složiště zdeFotbalová akademie Karla Poborského nabízí:

Nadstavbu sportovních tříd (žákovská kategorie) a sportovního centra mládeže (dorostenecká kategorie).

Zajištění vzdělání ve sportovních třídách ve spolupráci se ZŠ Grünwaldova, se zohledněním tréninkového plánu, včetně zajištění dopravy klubovým autobusem.

Zabezpečení ubytování na internátu pro mládež – U Hvízdala, v plánu je výstavba internátu v areálu Sportovního centra mládeže SK Dynamo ČB Na Složišti.

Zkvalitnění práce s talentovanými hráči.

Sportovní růst, přípravu na další uplatnění v profesionálním fotbale prostřednictvím speciálního tréninkového procesu s trenéry s nejvyšším trenérským vzděláním – PROFI licence.

Zajištění materiálního vybavení.

Zvyšování úrovně fotbalu v kraji.

Nabídku sociálního programu dle zařazení do výkonnostních kategorií:
– normál (příspěvek na cestovné)
– standard ( příspěvek na cestovné, 1× sportovní obuv)
– nadstandard (příspěvek na cestovné, hradí internát a sportovní vybavení)
– smluvní hráči (individuální přístup)