Akreditační systém pro sezonu 2020/21

V reakci na vládní opatření a pravidla Ligové asociace klub pro sezonu 2020/21 klub nebude vydávat celosezonní klubové novinářské akreditace a nebude uznávat ani žádné jiné press karty. Vzhledem k velmi omezené kapacitě pro píšící novináře a fotografy je potřeba si vždy v týdnu před zápasem zažádat o jednorázovou akreditaci (nejpozději 24 hodin před začátkem zápasu). Pravidla Ligové asociace z listopadu 2020 umožňují vstup šesti píšícím novinářům a šesti fotografům.

Přednostní právo zisku akreditací pro píšící novináře mají tato média:
ČTK, Deník Sport (CNC), Dnes (Mafra), Sport.cz/Právo.

Přednostní právo zisku akreditace pro fotografy mají tato média:
ČTK, Deník Sport/Blesk (CNC), Dnes (Mafra), Sport.cz/Právo.
Fotografové, kteří chtějí pořizovat snímky přímo z hrací plochy, musí mít platný negativní test na COVID-19.

Přednostní právo zisku akreditace pak mají také vybrané TV společnosti, rozhlasové společnosti a agenti Fast-Betting organizací.

Pracovní podmínky médií při zápasech na Střeleckém ostrově

V návaznosti na Media protokol Ligové asociace klub oznamuje, že aktuálně neumožňuje při ligových zápasech bezprostřední kontakt novinářů s hráči a trenéry týmů. Tiskové středisko je během zápasů uzavřené a novináři se tak mohou pohybovat pouze na vyznačených místech na tribuně Západ. Po skončení zápasů neprobíhá ani klasická tisková konference. Tu klub zajistí pouze formou videokonference. Stejným stylem pak probíhají jednotlivé rozhovory s hráči.Žádost o jednozápasovou akreditaci
Zápas / Match:
Jméno / Name:
Příjmení / Surname:
Název média / Media name:
Typ akreditace / Type of accreditation:
Telefon / Phone:
Email: