Redakce webu

Přehled členů redakce webu www.dynamocb.cz
Aleš Strouha astrouhadynamocb.cz šéfredaktor webu
Pavel Kortus ml.
A-tým, Juniorka, mládež
Filip Kortus

A-tým, Juniorka, mládež
Adéla Kudláčková

A-tým, Juniorka, mládež


Copyright

Bez předchozího souhlasu eSports.cz, s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu povahy textové, obrazové nebo zvukové, zveřejněného na stránkách www.dynamocb.cz, a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty, SMS zpráv a včetně zahrnutí těchto materiálů nebo jejich části do rámců či překopírování do vnitropodnikové či jiné privátní sítě a včetně uchovávání v jakýchkoli databázích. Tato omezení se nevztahují na informace, zřetelně označené jako "Tisková zpráva", které je možné bez jakýchkoli omezení dále šířit s podmínkou uvedení zdroje www.dynamocb.cz. Copyright © 2003-2017, eSports.cz, s.r.o. a jednotliví autoři. Všechna práva vyhrazena.

Při citaci, kterou povoluje autorský zákon, je vždy nutné uvést jako zdroj www.dynamocb.cz.

Ochrana osobních údajů

Redakce serveru zaručuje všem čtenářům ochranu jejich osobních údajů. Redakce nesbírá žádné osobní údaje, které jí čtenáři sami dobrovolně neposkytnou (například při vkládání názorů v diskusním fóru nebo při účastech v soutěžích).