Tomáš Řepka, Roman Lengyel a Martin Vozábal předali jménem SK Dynama v rámci charitativní „Benefice pro Centrum BAZALKA“ šek postiženým dětem ve výši 42.500 Kč. Jedná se o výtěžek třetího ročníku projektu „Pojďme proměnit šanci“, prostřednictvím kterého SK Dynamo podporuje českobudějovickou neziskovou organizaci Centrum BAZALKA. Celých 42.500 Kč použije Centrum BAZALKA na financování služby fyzioterapie pro své klienty.

SK Dynamo udělalo definitivní tečku za fotbalovou sezónou 2011/ 2012 předáním výtěžku ve výši 42.500 Kč českobudějovické neziskové organizaci Centrum BAZALKA. Částka je výsledkem společného projektu „Pojďme proměnit šanci“, v rámci kterého věnuje SK Dynamo 1.000 Kč za každý gól, který vstřelí první tým v rámci sezóny a také 1 Kč z každé prodané vstupenky. Výtěžek z třetího ročníku předali jménem SK Dynama Tomáš Řepka, Roman Lengyel a Martin Vozábal v rámci charitativní akce „Benefice pro Centrum BAZALKA“.

„Je skvělé, že se tým rozhodl podporovat místní neziskovou organizaci a jsem rád, že můžu být součástí tohoto projektu. Každý, kdo věnuje svůj čas a energii nezištné pomoci těm, kteří to potřebují, si podle mého zaslouží velké uznání. Péče o děti s těžkým kombinovaným postižením do této kategorie jednoznačně patří,“ komentuje projekt „Pojďme proměnit šanci“ Roman Lengyel, kapitán prvního týmu. „Náš dík patří našim fanouškům, pro které se snažíme dávat góly a kteří nás svou aktivní účastí na stadionu podporují. Výtěžek pro Centrum BAZALKA se, koneckonců, odvíjí od vstřelených gólů a prodaných vstupenek,“ dodává Tomáš Řepka.

„Jako nestátní nezisková organizace jsme závislí na pomoci lidí s dobrým srdcem. V Centru BAZALKA můžeme pomáhat dětem s postižením a jejich rodinám díky podpoře, kterou máme od našich dárců. Jsme velmi rádi, že si SK Dynamo vybralo právě nás, že jim není lhostejné, co se děje v našem městě a regionu,“ uvedla ke spolupráci Vanda Polívková, ředitelka Centra BAZALKA. „Letošní výtěžek 42.500 Kč, který projekt „Pojďme proměnit šanci“ vynesl, použijeme celý na financování služby fyzioterapie. SK Dynamu fandíme a za podporu jemu i jeho fanouškům moc děkujeme. “

Fanoušci českobudějovického fotbalu i příznivci Centra BAZALKA mohou organizaci podpořit nejen zapojením do projektu „Pojďme proměnit šanci“. Možnosti podpory, stejně jako informace o organizaci jsou na stránkách www.centrumbazalka.cz.

Centrum BAZALKA, o.p.s. (dříve Sociální služby Světluška, o.p.s.) je nestátní nezisková organizace, která v Českých Budějovicích provozuje denní a týdenní stacionář pro děti a mládež s těžkým kombinovaným postižením z celého Jihočeského kraje. Centrum provozuje také Základní školu speciální a Mateřskou školu speciální, která se stará o vzdělání dětí přiměřené jejich potřebám. Centrum BAZALKA je nový název organizace známé jako Sociální služby Světluška, který neziskovka používá od února 2012. Nový název lépe vystihuje podstatu poskytovaných služeb a reflektuje nejen koncept Bazální stimulace, ve kterém se zde pracuje, ale také poslání přispět ke zdravému chodu rodiny, která je základem (bazálem) společnosti. Centrum BAZALKA může své služby nabízet těm, kteří je potřebují, pouze díky příspěvkům individuálních a firemních dárců. Více na www.centrumbazalka.cz.