Nejmenší fotbalisté Dynama byli na konci dubna podrobeni testování na správnou činnost srdce a také na kompletní vyšetření celého těla. Rodiče malých Dynamáků dostali přesné výsledky, rady do dalšího tréninkového procesu a také byl kladen důraz na správné stravování. Měření prováděl RNDr. Pavel Suchánek.

Měření probíhalo v závěru dubna v nové učebně na Složišti. Toto měření se skládalo ze dvou složek. První bylo měření správné činnosti srdce a druhé bylo kompletní vyšetření celého těla. Vyšetření se týkalo výšky, váhy, skladby svalové hmoty, srdeční frekvence či konzultace o správném stravování malých fotbalistů.

Každý rodič dostal přesný výsledek z daného měření, dále vysvětlení jak postupovat a co dělat v tréninkovém procesu, co zlepšit. Hlavně byl kladen velký důraz na správné stravování. Poděkování za pomoc měření patří partnerovi BCF Healt Tuning. Měření prováděl RNDr. Pavel Suchánek.

Vizitka RNDr. Pavla Suchánka:
RNDr. Pavel Suchánek je výzkumný a vývojový pracovník Centra výzkumu chorob srdce a cév, Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (LVA), IKEM, Praha. Jeho pracovní zaměření jsou sledování, modelování a provádění dietně-fyzických intervenčních studií se zaměřením na obézní pacienty, pacienty s hypertenzí, diabetem 2. typu apod. Dále také spoluvytváří dietně fyzické intervenční programy se zaměřením proti profesnímu vyhoření. Je také autorem či spoluautorem více než 50 odborných sdělení, několika publikací, několika kapitol ve 4 odborných monografiích. Odborné příspěvky jsou pravidelně přijímané jako přednášky na tuzemských i zahraničních odborných konferencích. Spolupracuje na několika mezinárodních projektech.

Jarní zápasy Dynama

Jarní zápasy Dynama

Jarní zápasy Dynama

Jarní zápasy Dynama