V rámci projektu České Budějovice - město sportu proběhl ve středu 14. dubna 2010 v SCM Složiště a následně i v konferenčním sále VAK JČ seminář na téma vlivu sportu na lidský organizmus. Na akci, které se účastnilo více než sedmdesát posluchačů, přednášeli Aleš Kaplan a Miroslav Soukup.

Letošní seminář měl opět velmi dobrou účast posluchačů přibližně sedmdesáti posluchačů z řad široké veřejnosti celého Jihočeského kraje a to především díky velmi úspěšnému loňskému roku a výběru pozvaných přednášejících kapacit ve svém oboru. Aleš Kaplan – pedagogický pracovník Fakulty tělesné výchovy a sportu na Karlově Univerzitě v Praze zahájil praktickou ukázkou v 16:00 hod seminář ve Sportovním centru mládeže na téma všeobecná příprava sportovců. Zaměřil se na téma atletické přípravy jako všeobecného základního sportu pro různá sportovní odvětví. Jako praktikanti pro ukázku byli vybráni hráči kategorie U16, kteří velmi dobře plnily zadané úkoly a především je samotné aktivity velmi bavily.

Po cca 45 minutách této ukázky následovala další praktická ukázka vedení tréninku v praxi Miroslavem Soukupem (bývalý trenér reprezentace hráčů do 21 let, trenér druholigových Prachatic seniorské kategorie, trenér národního mužstva Egypta hráčů do 21 let a v současné době sportovní ředitel klubu FC Slovácko.) na téma presink. Obě ukázky byly zároveň zúčastněným posluchačům komentovány a vysvětlovány.

V 17:45 se poté posluchači přesunuli do konferenčního sálu VAKJČ, kde seminář pokračoval výše uvedenými přednášejícími na téma „senzomotorické schopnosti“ a „trenér v zahraničí“. Jejich velmi zajímavá témata zapříčinila prodloužení semináře, až do 21:00 hod. Semináře se také zúčastnili pozvaní ligový trenéři klubu SK Dynamo České Budějovice Jaroslav Šilhavý a Petr Skála, kteří přispěli svou účastí k podpoře tohoto semináře, čímž opět zvýšili jeho prestiž.

Z pohledu organizátora akce se seminář velmi povedl. Především spokojenost většiny posluchačů se zvolenou tématikou, způsobem organizace a zaujetím posluchačů při samotných přednáškách na danou problematiku je velmi dobrou vizitkou.