Dynamo bojuje proti rasismu ve fotbale

Fotbal je nejrozšířenější sport na světě. Fotbal je vášeň, kterou sdílejí milióny lidí na celém světě, bez rozdílu věku, náboženství či etnického původu. Z fotbalu se stal skutečný fenomén spojující lidi nejrůznějších kultur! A snad právě proto, jsou jeho velkým problémem nejrůznější projevy rasismu přímo na stadionech. Je lhostejné, jedná li se o rasistické skandování, vyvěšování transparentů s rasistickými či neonacistickými texty a symboly, vždy se totiž jedná o poškozování lidských práv hráčů různé barvy pleti, národnosti či vyznání a v konečném výsledku o poškozování samotného fotbalu !

SK Dynamo České Budějovice se v minulosti zapojoval do boje proti rasismu individuálními akcemi, které neměly jednotící charakter. V budoucnu se chceme řídit programem boje proti projevům rasismu sestaveným organizací FARE – Football Against Racism in Europe, který je charakterizován následujícími body:

1. Na svých webových stránkách, denním tisku i v materiálech k domácím mistrovským utkáním vydá prohlášení o nulové toleranci k rasistickým projevům na stadionu, včetně konkrétních postihů. Toto prohlášení bude trvale umístěno též v prostorách stadionu.

2. Veřejně, prostřednictvím médií, odsoudí rasistické projevy, ke kterým na stadionu dojde.

3. Neprodá permanentní vstupenku osobám, které se v minulosti takového jednání prokazatelně dopouštěly.

4. Udělá opatření na zamezení prodeje rasistické literatury na stadionu i v jeho okolí.

5. Disciplinárně potrestá svoje hráče, kteří se dopustí projevů rasistického chování.

6. Ve věci boje proti rasismu postupovat jednotně ve spolupráci s ostatními kluby.

7. Ve svém úsilí zamezovat rasistickým projevům úzce spolupracovat s Policií ČR.

8. Odstraňovat okamžitě všechny rasistické nápisy a symboly v prostorách stadionu.

9. V otázce zaměstnání v rámci klubu zastávat politiku „stejných příležitostí“.

10. Spolupracovat se všemi organizacemi a uskupeními, jako jsou hráčská asociace, fankluby, školy, dobrovolné organizace a v neposlední řadě i státní správa, v zájmu zvýšení povědomí o úsilí eliminovat nejrůznější rasistické projevy.